اخبار سایت

روزنامه و ورود آن به ایران

 

یکی از نیاز های بشر همواره کسب خبر واطلاع رسانی است لذا انسان در این راه از حس قوی جستجو گری خود بهره برده تا اندوخته های علمی خود را بالا ببرد، در این متن شما با روزنامه و ورود آن به ایران آشنا خواهید شد.

آشنایی با روزنامه ونحوه ورود آن به ایران

انسان بخاطر زندگی اجتماعی خوددرپی یافتن وآموختن است تاباهمنوعان خود در ارتباط باشددرابتدا انسان بانقش پردازی سخن گفتن بعدها باآموختن خط نوشتن رایادگرفت،اما انسان امروز تشنه دانستن وآگاهی است ازاینرو رسانه های خبری درتلاش دائم هستند،تااخباری جامع ازآنچه درجهان می افتد دراختیارمخاطب خویش قراردهند،داشتن این اطلاعات کمک می کنند تا انسان معاصر بتواند تصمیمات آگاهانه ای در زندگی خود بگیرد،امروزه این روزنامه ها هستند که باراین اطلاع رسانی رابردوش دارند، ازاینرو روزنامه ای که دراختیارشهروندان قرارمیگیرد نیازمند اصولی است تا درجلب نظر مخاطبان موفق عمل کند دریک روزنامه بایداصول صفحه آرایی مطابق باهنر گرافیک یا ارتباط تصویری رعایت شود تا خواننده روزنامه علاوه براخبار مندرج در آن جذب صفحه آرایی آن شود لذا درزیر به شرح مختصری درمورد روزنامه ونحوه ورود آن به ایران می پردازیم.

ورود روزنامه به ایران

روزنامه و ورود آن به ایران درزمان محمد شاه قاجار آغاز شده است وامروزه حدود ۱۸۳سال از سابقه انتشار روزنامه درایران می گذردروزنامه نگاری فارسی ازهند شروع شد،که پس از سفر میرزا صالح شیرازی به انگلستان پدید آمداوکه برای تحصیل به این کشوررفته بودضمن آموختن فنون چاپ،تهیه حروف وحکاکی ونحوه ساختن مرکب،چاپخانه ای خرید وباخود به ایران آورداوبه سبب فهم اجتماعی وشناخت اوضاع دردناک آن روز ایران،به ضرورت انتشار روزنامه در ایران پی برد وپس از بازگشت به ایران درسال ۱۲۵۳نشریه ای بی نام که به کاغذ اخبار معروف شده بود بنیادنهاد.لازم به ذکراست که پس ازآن میرزا تقی خان امیر کبیرودیگران اقدام به نشر روزنامه نمودند بطوری که دردوره ناصری حدود۵۰روزنامه فارسی زبان درداخل وخارج ازایران به فعالیت مطبوعاتی مشغول بودند.

آغاز تنوع در مطبوعات دولتی

درآغاز دوران مظفر الدین شاه مطبوعات دولتی تنوع بیشتری داشت بطوری که دردیگر کشورها یی مانند مصر،هندوعثمانی یا ترکیه امروزی روزنامه های فارسی ارزشمندی منتشر می شده است،یکی از روزنامه هایی که درآن دوران درخارج ازایران منتشر می شد روزنامه «اختر» بودکه حکام قاجار باورور این روزنامه به ایران موافق نبودند که سرانجام درال ۱۳۱۴تعطیل ودیگرهرگز منتشر نشد،اما بطور کلی روزنامه نگاری حاصل ارجمندی درایران داشته ودررشد فکری ایرانیان بسیارموُثربوده است.

روزنامه وقایع اتفاقیه

روزنامه دیگری به زبان فارسی درایران منتشرشد روزنامه «وقایع اتفاقیه»بود که دربهمن ماه۱۲۶۷ به دستور میرزاتقی خان امیر کبیر،صدراعظم ترقی خواه ایران دردوران ناصریبه مدت ۱۰سال وبه صورت هفتگی چاپ می شدکه بعدها به «روزنامه دولت علیه ایران»تغییر نام پیداکرد،پس ازتاسیس اداره مطبوعات دولتی درسال۱۲۸۰قمری روزنامه «علمیه دولت علیه ایران»که روزنامه ای علمی بود؛ به زبان های فارسی،عربی وفرانسه چاپ شد که نخستین شماره آن در۲۱دیماه۱۲۸۰منتشرشد.ازآن پس «روزنامه دولتی مصور»و«روزنامه ملتی »به دستور ناصرالدین شاه چاپ شدند.
پس ازآن روزنامه های دیگری در دوران ناصری ومظفری منتشر می شدند که ناشی ازتحولان ناشی از انقلاب مشروطه وتاثیر پذیری از فرهنگ غرب بودند، اما درآن دوران تمام روزنامه ها به روش چاپ سنگی منتشر می شدند.

آشنایی با انواع روزنامه

گوناگونی روزنامه در قرن حاضر به موارد متعددی نظیر محلی ویا سراسری بودن آنها بستگی داردکه بیان کننده عادات سنتهای روزنامه نگاری دارد درزیرانواع روزنامه ها رابطور مختصر بیان میکنیم:

روزنامه های صبح وعصر

روزنامه مهم کشورها عموما صبح ها منتشر می شوند،این روزنامه ها معمولا در آرامش شب ها چپ می شوندکه حاوی مطالب واخبار روز گذشته است درمقابل روزنامه های عصر معمولاحاوی مطالب اجتماعی وفرهنگی وعامه پسندهستند:،شرایط اقتصادی جوامع باعث میشود که بخش عمده ای ازروزنامه های صبح به درج آگهی اختصاص پیدا کند که اغلب روزنامه های رنگی پر رونق هستند.صفحه بندی مناسب،تیتربندی جذاب،انتخاب حروف مناسب وبهره مندی از تصاویر گویا،ازویژگیهای این روزنامه ها هستند با تمام تعجیلی که درصفحه آرایی روزنامه هاوجود داردبه گرافیک آن نیز باید اهمیت ویژه ای داده شودتا آرایش خوب صفحات به جذب بهتر مخاطب کمک بسزایی دارد.

روزنامه های عامه پسند

معمولا محتوای روزنامه هابا توجه به مخاطبان آن تنظیم میشوند ،قطع این روزنامه ها معمولا ازدیگر روزنامه ها کوچکترو صفحات کمتری دارند، ومعمول ادریک یا دو رنگ چاپ میشوند،وازصفحه آرایی ،حروفچینی وتیتربندی غیر کارشناسانه وشلخته ای برخوردارهستند ومطالب آنهابیشتر جنبه سرگرمی دارند وبه اخباری درمورد حوادث عجیب روزمره،زندگی هنرپیشگان وخوانندگان جوان می پردازد.

روزنامه های وزین

این روزنامه ها دارای اخبار مهم وماندگاربامطالبی علمی،ادبی،سیاسی وت حلیلی ودرقالب روشنفکرانه،شکیل وگرافیکی ساده امامعقول چاپ میشوندعموما تک رنگ هستند، اما گاهی رنگ دوم نسبتا سنگین وبا وقار بکار میرود دراین روزنامه ها ازتصاویر کم وکاریکاتورهای پرمحتوا بهره می گیرند.

روزنامه های ملی ومنطقه ای

لازم به ذکر است در این جا اشاره کنیم که روزنامه های ملی علاوه برپایتخت در سراسر کشور منتشر می شوند،تیراژبالا توزیع گسترده از ویژگیهای ای روزنامه هاست،مطالب مندرج دراین روزنامه ها در مورد اخبارومسائل کشور وبین الملل میباشد اما روزنامه های منطقه ای یا محلی در شهرستان وحداکثر در استان منتشر میشوند اخبار آنهادر حد تامین نیازهای آن شهر میباشد و مسایل سرگرم کننده ای درآنها منتشر می شود.

روزنامه های اختصاصی

این روزنامه هابه درج اخبارخاصی میپردازند،مانند روزنامه های فرهنگی، اقتصادی،ورزشی،هنری،پزشکی،ادبی و صنعتی که ازاین نمونه ها هستند که از صفحه آرایی ساده ای برخوردار هستند و با صفحات کوچک واندک چاپ می شوند.

روزنامه های هفتگی

این روزنامه ها به لحاظ شکل ظاهری ومحتوایی تفاوتی با دیگر روزنامه ها ندارند، و فقط به صورت هفتگی چاپ میشوند که گاه به آنها هفته نامه نیز می گویند.

 

فرزانه بوالحسنی

کارشناس ارشد گرافیک، مدرس خصوصی و مدرس دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا